سوالات پزشکی گروه نوزادان و اطفال

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر بهروز مقدادی
قرمزی چشم
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر سحرناز موثق
داروی تقویتی رشدو قد کودک
دکتر سحرناز موثق
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
آلرژی و ریفلاکس
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
سوال
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
مشکل کودک
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
بی خوابی شبانه
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان