سوالات پزشکی گروه نوزادان و اطفال

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر بهنام مقدادی
الرژی
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
ریفلاکس آلرژیک
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
رفلاکس
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
پسر 1/5 ساله و الرژی
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر احمد نقوی
اگزما
دکتر احمد نقوی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
غذای کمکی
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر امیرحسین حسینی
بی قراری و بی خوابی
دکتر امیرحسین حسینی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر بهروز مقدادی
دل درد و نفخ
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر سارا فرهادی
خارش پای کودکم
دکتر سارا فرهادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
رفلاکس
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان