سوالات پزشکی گروه روانپزشکی و روانشناسی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر عمید شمس اله
وسواس فکری
دکتر عمید شمس اله
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مصطفی یزدانی
پرخاشگری کودک
دکتر مصطفی یزدانی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فوق تخصص روانپزشکی کودک و...

دکتر مصطفی یزدانی
وابستگی شدید کودک 21 ماه...
دکتر مصطفی یزدانی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فوق تخصص روانپزشکی کودک و...

دکتر ونوس وطنخواه
عصبی شدن بیش از حد
دکتر ونوس وطنخواه
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
روانپزشکی
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ونوس وطنخواه
عصبانیت ، خشم و استرس
دکتر ونوس وطنخواه
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر مصطفی یزدانی
دستشویی رفتن
دکتر مصطفی یزدانی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فوق تخصص روانپزشکی کودک و...

دکتر مریم حسین زاده
مشاوره درباره پسر یازده م...
دکتر مریم حسین زاده
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
فوق تخصص روانپزشکی کودک و...

دکتر ملیحه رمضانی مهر
عرق ریزه
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

دکتر ملیحه رمضانی مهر
کندن مو
دکتر ملیحه رمضانی مهر
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی