سوالات پزشکی گروه پوست و مو

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
جوش صورت
دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبا...

دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
ریزش مو
دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبا...

دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
کک و مک صورت
دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبا...

دکتر بهروز باریک بین
لکه پوست
دکتر بهروز باریک بین
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبا...

دکتر پردیس ساسانی
ریزش مو
دکتر پردیس ساسانی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبا...

دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
درمان ریزش مو
دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبا...

دکتر محمد سعیدی
دوره درمان آکنه
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبا...

دکتر محمد سعیدی
ریزش مو
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبا...

دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
گل مژه و عفونت چشم
دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبا...

دکتر یاسر عسکری سبزکوهی
دانه های روی کشاله ران
دکتر یاسر عسکری سبزکوهی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبا...