سوالات پزشکی گروه پوست، مو و ناخن

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر بهروز باریک بین
رزاسه
دکتر بهروز باریک بین
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر هدی عین اللهی
Pcos
دکتر هدی عین اللهی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بهروز باریک بین
ضدچروک و منافذ باز
دکتر بهروز باریک بین
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر مریم رنجبر
اگزما
دکتر مریم رنجبر
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر محمد سعیدی
جوش صورت
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر محمد سعیدی
چروک پوست
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر بهروز باریک بین
التهاب پوست
دکتر بهروز باریک بین
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر محسن فیاض
جوش صورت
دکتر محسن فیاض
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
خارش بدن
دکتر سید علیرضا میراسماعیلی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

دکتر نادر اربابی
موخوره
دکتر نادر اربابی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی