سوالات پزشکی گروه زنان

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
یا ئسگی
دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
کولیت روده و بارداری
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
غربالگری
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
مشاوره قبل بارداری
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
قرص ایزوپرین
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر زهرا واحدپورفرد
درباره خونریزی
دکتر زهرا واحدپورفرد
متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ سرطان شناسی (انکولوژی) زنان
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
دندان درد
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر یاسمن صراف زاده
سلام خانم دکتر . خسته نبا...
دکتر یاسمن صراف زاده
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
آزمایش
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
دل درد
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...