سوالات پزشکی گروه زنان

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر ندا سالاریه
زنان زایمان
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
درد پا
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
بارداری
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
ازمایش قند
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
درد زیر شکم در هفته 34
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سودابه جعفری
جوش بزرگ روی سینه
دکتر سودابه جعفری
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر مهدیه کمالی
مشاوره درمان
دکتر مهدیه کمالی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سودابه جعفری
اظهارنظر
دکتر سودابه جعفری
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
سونوگرافی
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر زهرا واحدپورفرد
اظهارنظر
دکتر زهرا واحدپورفرد
متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ سرطان شناسی (انکولوژی) زنان
متخصص زنان، زایمان و نازا...