سوالات پزشکی گروه زنان

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مریم انصاف گو
دوماه پریود نشدم
دکتر مریم انصاف گو
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
سزارین انتخابی
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر فریبا بهنام
سزارین
دکتر فریبا بهنام
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
مشکل زنان
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
اقدام به بارداری
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر سودابه جعفری
برامدگی پشت لابیا
دکتر سودابه جعفری
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر فروزان سیاوش
کورک در سینه
دکتر فروزان سیاوش
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
خونریزی
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر ندا سالاریه
جواب آزمایش قند بارداری
دکتر ندا سالاریه
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

دکتر مهدیه کمالی
برامدگی لابیا
دکتر مهدیه کمالی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...