چشم پزشکی

default.jpg
جراحی انحراف چشم


جراحی انحراف چشم : هر چشم دارای شش عضله‎ی بیرونی است تا حرکات چشم را کنترل نماید. یکی از کارکردهای این عضلات ایجاد توازن بین مردمک&...
1610974185-جراحی-لیزیک-چشم.jpg
جراحی لیزیک چشم


با ورود لیزر به صنعت پزشکی درمان بسیاری از بیماری‎ها و نواقص تسهیل یافته است. یکی از انواع درمان‎هایی که به کمک اشعه لیزر امکان پذیر...
1612538241-تزریق-آوستین-به-چشم.jpg
تزریق آوستین به چشم


تزریق آوستین به چشم : داروی بواسیزوماب که با نام تجارس آواستین معروف است در ابتدا برای درمان انواع مختلف سرطان مورد استفاده قرار می‎گرفت...