چشم پزشکی

1610974185-جراحی-لیزیک-چشم.jpg
جراحی لیزیک چشم


با ورود لیزر به صنعت پزشکی درمان بسیاری از بیماری‎ها و نواقص تسهیل یافته است. یکی از انواع درمان‎هایی که به کمک اشعه لیزر امکان پذیر...