آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر محمد آذرفر
چاقی شکم و پهلو
دکترمحمد آذرفر
پزشک تغذیه و متابولی...

قبل  

دکتر معصومه مظفری
بارداری
دکترمعصومه مظفری
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
پلاکت پایین
دکترمحمد فرانوش
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل  

دکتر عمید اشراقی
معده
دکترعمید اشراقی
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر مرتضی محمدی
مشکوک به بیماری mf
دکترمرتضی محمدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل