آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر اشرف علی مددی
تیرویید
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل  

دکتر محمد سعیدی
التهاب پوست کشاله را...
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل  

دکتر محمد سعیدی
زیگیل تناسلی
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل  

دکتر محمد سعیدی
لک پوستی
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل  

دکتر محمد سعیدی
جوش صورت
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل