آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر رضا بیدکی
سوال دارویی
دکتر رضا بیدکی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر رضا بیدکی
سوال
دکتر رضا بیدکی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر مصطفی نبی زاده
ناتوانی جنسی
دکتر مصطفی نبی زاده
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
دیسک گردن
دکتر امیر حسین یزدانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

قبل  

دکتر صدیقه آذری
درد گرفته کمرورحم
دکتر صدیقه آذری
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل