آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر صنم دانایی برومند
عفونت دندان
دکتر صنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر وحید شاملی
درمان رباط صلیبی زان...
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر وحید شاملی
سستی و ضعف زانو
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
دندان درد و سر درد
دکتر صنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر عمید اشراقی
درد کبد
دکتر عمید اشراقی
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل