آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر جلال مجدیان
آزمایش hiv
دکتر جلال مجدیان
متخصص بیماری های عفو...

قبل  

دکتر حسین شجاع الدینی اردکانی
ام اس
دکتر حسین شجاع الدین...
فوق تخصص مغز و اعصاب...

قبل  

دکتر حسین شجاع الدینی اردکانی
زیادشدن آب دهان وخوا...
دکتر حسین شجاع الدین...
فوق تخصص مغز و اعصاب...

قبل  

دکتر محمد محسن مظلوم فرد
درد پهلو
دکتر محمد محسن مظلوم...
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر اشرف علی مددی
غدد
دکتر اشرف علی مددی
فوق تخصص غدد درون ری...

قبل