آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر سید جلال الدین نقشبندی
SGPT-ALT بالا
دکتر سید جلال الدین نقشبندی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

قبل  

دکتر محمد سعیدی
جوش وجای جوش صورت وکمر
دکتر محمد سعیدی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر خلیل صداقت پیشه
زگیل
دکتر خلیل صداقت پیشه
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر خلیل صداقت پیشه
ریزش مو وضیف شدن مو
دکتر خلیل صداقت پیشه
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی

قبل  

دکتر مجتبی اشرافی
درد مبهم بیضه
دکتر مجتبی اشرافی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

قبل