آخرین مشاوره های متنی

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر مرتضی محمدی
پوست
دکترمرتضی محمدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل  

دکتر مرتضی محمدی
رفتن یک لایه از پوست
دکترمرتضی محمدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل  

دکتر مرتضی محمدی
لکه پا
دکترمرتضی محمدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل  

دکتر سید مهدی جلالی
چاقی
دکترسید مهدی جلالی
متخصص جراحی عمومی و ...

قبل  

دکتر سعید یزدان خواه
سوراخ دهلیزی مادرزاد...
دکترسعید یزدان خواه
فوق تخصص قلب و عروق ...

قبل