آخرین سوالات

که مشاوره گیرنده اجازه انتشار آن را داده است
دکتر بهروز مقدادی
طی چکاب نوزاد
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
سوال دارویی
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
دارو
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
الرژی
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهروز مقدادی
طی چکاب گذشته نوزاد
دکتر بهروز مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

آیا یک مشاور و پزشک با دانش و با تجربه هستید؟

  • مشاوره آنلاین ویدئویی و مشاوره متنی با بیماران
  • دریافت آنلاین هزینه مشاوره
  • جذب بیمار جدید و حفظ ارتباط با بیماران قدیم
  • عدم نمایش شماره موبایل شما حین مشاوره آنلاین