دکتر آنلاین

متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 45 دقیقه
مشاوره ویدئویی 36,000 تومان اولین وقت آزاد 16 فروردین
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد 17 فروردین
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 16 فروردین
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 19 فروردین
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 17 فروردین
فوق تخصص نفرولوژی
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 17 فروردین
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 90,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 16 فروردین
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 16 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 52 دقیقه
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و ...
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و فلوشیپ نوروفی...
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد 17 فروردین
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 17,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 18 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 28 فروردین
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 15 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد 14 فروردین
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص جراحی کانسر (سرطان) و فلوشیپ جراحی...
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 14 فروردین
متخصص رادیو آنکولوژی (رادیوتراپی-آنکولوژی)
متخصص قلب و عروق
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص قلب و عروق
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کا...
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 22 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد 28 فروردین
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد 28 فروردین

ترتیب نمایش پزشکان بر اساس میزان فعالیت یک ماه اخیر آنها می باشد.

آیا شما هم یک پزشک متخصص و یا فوق تخصص هستید؟ به صورت رایگان عضو زوپ شوید!