دکتر آنلاین

متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
پزشک عمومی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های کودکان
فوق تخصص نوزادان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص داخلی
متخصص داخلی
متخصص داخلی
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 50,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 19 تیر
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 11 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
مشاوره ویدئویی 63,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان
فوق تخصص نوزادان
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 90,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 90,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 50,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و ...
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 19 تیر
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 18 تیر
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 35,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 22 تیر
نوبت حضوری 70,000 تومان اولین وقت آزاد 22 تیر
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
مشاوره ویدئویی 63,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 80,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد 19 تیر
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد 18 تیر
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص جراحی کانسر (سرطان) و فلوشیپ جراحی...
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص قلب و عروق
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 18 تیر
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 18 تیر
پزشک عمومی
پزشک عمومی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
پزشک عمومی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد امروز

ترتیب نمایش پزشکان بر اساس میزان فعالیت یک ماه اخیر آنها می باشد.

آیا شما هم یک پزشک متخصص و یا فوق تخصص هستید؟ به صورت رایگان عضو زوپ شوید!