دکتر آنلاین

متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد 6 بهمن
متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ نازایی...
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 5 بهمن
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 3 بهمن
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 3 بهمن
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 3 بهمن
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 8 بهمن
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد 5 بهمن
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 15 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 5 بهمن
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد 6 بهمن
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ج...
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 3 بهمن
فوق تخصص نفرولوژی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 3 بهمن
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 3 بهمن
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 7 بهمن
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
ویزیت ویدئویی 36,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 5 بهمن
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

ترتیب نمایش پزشکان بر اساس میزان فعالیت یک ماه اخیر آنها می باشد.

آیا شما هم یک پزشک متخصص و یا فوق تخصص هستید؟ به صورت رایگان عضو زوپ شوید!