دکتر آنلاین

متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
پزشک عمومی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 20 مرداد
فوق تخصص نوزادان
متخصص داخلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص داخلی
متخصص داخلی
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 45,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 50,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 40,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
مشاوره ویدئویی 63,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 20 مرداد
متخصص بیماری های کودکان
فوق تخصص نوزادان
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 21 مرداد
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 90,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 35,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 90,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 50,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) و ...
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 23 مرداد
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص جراحی کانسر (سرطان) و فلوشیپ جراحی...
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
نوبت حضوری 70,000 تومان اولین وقت آزاد 20 مرداد
متخصص قلب و عروق
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 19 مرداد
پزشک عمومی
پزشک عمومی
پزشک عمومی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
پزشک عمومی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز

ترتیب نمایش پزشکان بر اساس میزان فعالیت یک ماه اخیر آنها می باشد.

آیا شما هم یک پزشک متخصص و یا فوق تخصص هستید؟ به صورت رایگان عضو زوپ شوید!