دکتر آنلاین

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 36,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 6 اسفند
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ نازایی...
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
نوبت حضوری 45,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد 7 اسفند
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 6 اسفند
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد 6 اسفند
متخصص پوست، مو و زیبایی
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 11 اسفند
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ج...
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 8 اسفند
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 11 ساعت
ویزیت ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد 6 اسفند
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
پزشک تغذیه و متابولیسم
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گ...
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 11 ساعت
ویزیت ویدئویی 36,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 15 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 7 اسفند
نوبت حضوری 40,000 تومان اولین وقت آزاد 11 اسفند
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب کار و فلوشیپ طب خواب
مشاوره متنی رایگان میانگین زمان پاسخدهی 72 ساعت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز

ترتیب نمایش پزشکان بر اساس میزان فعالیت یک ماه اخیر آنها می باشد.

آیا شما هم یک پزشک متخصص و یا فوق تخصص هستید؟ به صورت رایگان عضو زوپ شوید!