دکتر آنلاین

متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ نازایی...
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص روانپزشکی روابط جنسی و فلوشیپ اعتی...
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 23 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص پوست، مو و زیبایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 26 آذر
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ج...
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 37 دقیقه
ویزیت ویدئویی 49,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 25 آذر
فوق تخصص گوارش و کبد
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 52,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 16 ساعت
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص ارتوپدی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 25,000 تومان اولین وقت آزاد 24 آذر
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
ویزیت ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص داخلی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
ویزیت ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردی...
دکترای تغذیه و رژیم درمانی
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد 25 آذر
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان ...
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد 25 آذر
فوق تخصص روماتولوژی
دکترا حرفه ای داروسازی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 23 آذر
متخصص پزشکی قانونی

ترتیب نمایش پزشکان بر اساس میزان فعالیت یک ماه اخیر آنها می باشد.

آیا شما هم یک پزشک متخصص و یا فوق تخصص هستید؟ به صورت رایگان عضو زوپ شوید!