جراحی عمومی

1555304590-knWq3.JPG
بیماری گلوکوم


گلوکوم یکی از انواع بیماری‎های چشمی که در صورت عدم درمان به موقع موجب نابینایی فرد می‎شود گلوکوم و یا آب سیاه است. آب سیاه چشم ...
1608204126-جراحی-سینوس.jpg
جراحی سینوس


جراحی سینوس : سینوس‎ها که وظیفه‎ی مرطوب نگه‎داشتن بینی و تصفیه‎ی هوا را دارند حفره‎های توخالی هستند که به جمجه متصل...
1607186926-سینوس-پیلونیدال.jpg
سینوس پیلونیدال


از انواع شایع بیماری‎های مقعد بیماری سینوس پیلونیدال است. این بیماری مربوط به ستون فقرات و نزدیک به مقعد است. پینولیدال که ممکن است ترشح...