مغز و اعصاب

1614855378-تومور-عصبی-صوتی.jpg
تومور عصبی صوتی


تومور عصبی صوتی : تومور عصبی صوتی یک تومور غیر سرطانی(خوش خیم) غیرمعمول و کم رشد است که بر روی عصب اصلی در فاصله بین گوش داخلی و میانی ...