روانشناسی و روانپزشکی

1615461746-اختلال-دو-قطبی.jpg
اختلال دو قطبی


اختلال دو قطبی که قبلاً به آن افسردگی دیوانه‌وار می‌گفتند باعث نوسانات شدید احساسی نظیر اوج‌گیری احساسات (جنون یا جنون خفیف) ...
1614855371-علائم-حواس-پرتی.jpg
علائم حواس پرتی


حواس ‌پرتی : به خطاهای مختصر و ناگهانی هوشیاری حواس‌پرتی گویند که بیشتر در کودکان رایج است. کسی که دچار حواس‌پرتی می&zwn...
1614856119-اختلال-شخصیتی-ضد-اجتماعی.jpg
اختلال شخصیتی ضد اجتماعی


اختلال شخصیتی ضد اجتماعی یک نوع بیماری ذهنی مزمن بوده که طی آن تفکر, درک موقعیت و ارتباط شخص با دیگران مشکل‎زا و مخرب می‌شود. افراد...