کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

1609685013-واریکوسل.jpg
واریکوسل


اندام جنسی آقایان نیز مانند اندام جنسی بانوان، پیچیدگی‎های بسیاری دارد که بنا به پیچیدگی‎های آن امکان ابتلا به بیماری‎های مختلف ...
default.jpg
هیپوسپادیاس


یکی از انواع بیماری‎های مربوط به اندام تناسلی مردان بیماری هیپوسپادیاس است. این بیماری مادرزادی بوده و نوزاد پسر بیمار در هنگام جنینی به...