زنان ، زایمان و نازایی

1577196596-پلی هیدرآمنیوس.jpg
پلی هیدرآمنیوس


پلی هیدرآمنیوس به معنی تجمع بیش از حد مایع آمنیوتیک است. مایع آمنیوتیک مایعی است که دردوران بارداری جنین را درون رحم احاطه می کند که در حدود...
1577087391-آژنزی واژن.jpg
آژنزی واژن


آژنزی واژن (a-JEN-uh-sis) اختلال نادری است که با عدم تکامل واژن رخ می دهد، و ممکن است رحم تکامل نسبی یافته باشد یا اصلاً تکامل نیافته باشد. ...
1577007462-بیماری پاژه پستان.jpg
بیماری پاژه پستان


بیماری پاژه پستان نوع نادری از سرطان پستان است. بیماری پاژه پستان از نوک پستان شروع می شود و تا حلقه تیره رنگ پوست (هاله) دور نوک پستان گستر...