خون و سرطان

1615461772-سرطان.jpg
سرطان


سرطان به تعداد زیادی از بیماری‌ها که مشخصه بارز آنها تکثیر غیرعادی و غیرقابل‌کنترل سلول‌هاست و بافت‌های معمول بدن را آلو...
1615461763-سرطان-پستان.jpg
سرطان پستان


سرطان پستان به سرطانی که در سلول‌های پستان پدید می‌آید، سرطان پستان می‌گویند. بعد از سرطان پوست،  رایج‌ترین سرطان ب...
1615461754-سرطان-روده-بزرگ.jpg
سرطان روده بزرگ


سرطان روده بزرگ سرطانی است که در قسمت پایینی دستگاه گوارشی رخ می‌دهد. به آن سرطان روده بزرگ مقعدی هم می‌گویند. بیشتر سرطان‌ها...
1615461723-سرطان-خونی-شدید-لنفوسیت.jpg
سرطان خونی شدید لنفوسیت


سرطان خونی شدید لنفوسیت (ALL ) یک نوع سرطان خون و مغز استخوان(بافت اسفنجی شکل داخل استخوان جایی که سلول‌های خونی تشکیل می‌شود) می&...