طرح سوال از دکتر علی شفیعی متخصص متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
avatar-157156707973545.jpg
من دکتر علی شفیعی متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.