این قوانین هر ۴ ماه به روز می شود و مشاور می بایست برای اطلاع از آخرین تغییرات در قوانین زوپ این صفحه را مطالعه نماید. در صورتیکه پس از بروزرسانی قوانین همچنان از زوپ استفاده می کنید، استفاده شما به منزله پذیرش قوانین جدید می باشد.

ثبت نام در سایت به منزله پذیرش قوانین زوپ بوده و زوپ می تواند عضویت کاربرانی را که به قوانین بی توجهی کنند، تعلیق و یا حذف نماید.

قوانین عضویت مشاوران زوپ

استفاده از عباراتی همچون تخفیف ویژه در زوپ ممنوع است.

مشاور متعهد می گردد در کمتر از 48 ساعت از زمان ارسال و یا بروزرسانی سوال بیمار، پاسخ وی را ارسال نماید و در مواقعی که نمی تواند در این مدت به سوالات و درخواست های بیماران پاسخ دهد، از طریق گزینه تنظیمات در پنل خود، وضعیت فعالیت خود را به حالت خارج از دسترس تغییر دهد.

اولویت پاسخدهی با سوال هایی است که بیمار درخواست کرده پاسخ آن را به صورت اواویت دار دریافت نماید. پس از آن اولویت با سوال هایی است که زودتر پرسیده شده اند.

پاسخ ارسالی به سوال بیمار به جز مواردی که بیمار در پیام خود مواردی همچون تشکر از مشاور را ارسال نموده است می بایست حداقل شامل 8 کلمه باشد.

مشاور می بایست ضمن بیان حقیقت به بیمار شرایط روحی وی را نیز درک نماید و اگر احتمال می دهد حتی درصدی امید به درمان وجود دارد، پاسخ ارسالی تقویت کننده روحیه شخص مطرح کننده سوال، بیمار و اطرافیانش باشد.

مشاور متعهد می گردد به سوالات اولویت دار بیماران در کمتر از 12 ساعت از زمان ارسال و یا بروز رسانی سوال توسط بیمار و یا مشاور دیگر، پاسخ دهد.

در مواردی که از دید مشاور لازم است، پاسخ ارسالی به بیمار می تواند همراه با ارجاع به یکی از مطالب وب سایت زوپ و یا یک وب سایت علمی معتبر باشد ولی پزشک نباید حتی زمانیکه از درمان بیمار اطمینان دارد، وی را به مطلبی ارجاع دهد که ممکن است وی را نگران نماید.

درصورتیکه که بیمار سوالی چند بخشی مطرح نماید مشاور باید با دقت جواب هر قسمت از سوال بیمار را با اشاره مستقیم به بخش مربوطه ارسال نماید. ارسال جوابی همچون 1. بله 2. خیر 3. بله به یک سوال چند بخشی هیچ وجه قابل قبول نیست.

مشاور در پاسخ به بیمار نباید بدون اطمینان 100 درصدی از صحیح نبودن توصیه و یا روش درمانی مشاور دیگر، چهره وی را نزد بیمار تخریب و یا موجب نگرانی بیمار گردد.

مشاور بهتر است در پاسخ به بیمار از ادبیات رسمی ولی صمیمی استفاده نماید.

همیشه هنگام پاسخدهی به بیمار، پاسخی که کمترین هزینه را برای وی به دنبال دارد به شرط حفظ کیفیت درمان، ارسال گردد.

زمانیکه پاسخ به بیمار، دانش مشاور و یا تخصص دیگری را می طلبد، حتما از امکان ارجاع به مشاور و یا دعوت از مشاور تعبیه شده در کنار هر سوال واقع در پنل مشاور زوپ استفاده شود.

مشاور باید به اعتقادات، باور ها و ارزش های بیمار احترام بگذارد و در ارائه مشاوره نیز این موارد را لحاظ نماید.

مشاور هرگز نباید بدون معاینه حضوری بیمار از زوپ به عنوان یک ابزار تشخیصی و تجویز دارو استفاده کند و در صورتیکه از طریق زوپ تشخیص و یا دارویی برای بیمار تجویز کند مسئولیت آن بر عهده خود وی می باشد.

زوپ صرفاً یک بستر نرم افزاری و سخت افزاری مشاوره اینترنتی می باشد و مسئولیت خطرات احتمالی ناشی از مشاوره آنلاین به بیماران بر عهده خود مشاور ارائه دهنده می باشد.

رعایت حفظ اصل رازداری و محرمانگی اطلاعات بیمار توسط مشاور باید رعایت شود و هرگز تصاویر، اطلاعات هویتی و اطلاعات تماس بیمار را در اختیار هیچ شخص و شرکتی به غیر از مشاورین مرتبط با سوال بیمار قرار ندهد.

هرگونه مشاوره خارج از موضوع مرتبط با سوال بیمار ممنوع است.

تبلیغ و فروش هرگونه دارو و محصول از طریق زوپ ممنوع می باشد.