طرح سوال از دکتر فرزانه سادات امینی نژاد متخصص فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
avatar-156014738357126.jpg
من دکتر فرزانه سادات امینی نژاد فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم نهایتاً طی 3 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

33,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.