طرح سوال از دکتر علی اصغر باباجانی متخصص متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی