طرح سوال از دکتر نوشین بیات متخصص فوق تخصص روماتولوژی
cVQ33AKhSApqG1eNHj5j1595928564.jpeg
من دکتر نوشین بیات فوق تخصص روماتولوژی نهایتاً طی 8 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

13,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.