طرح سوال از دکتر کیان دارابی متخصص فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
avatar-156542623464647.jpeg
من دکتر کیان دارابی فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی نهایتاً طی 21 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

33,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.