طرح سوال از دکتر امرالله دهقانی فیروزابادی متخصص متخصص گوش، حلق و بینی