طرح سوال از دکتر علیرضا قاضی زاده متخصص فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
avatar-155772512053631.jpg
من دکتر علیرضا قاضی زاده فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی نهایتاً طی 11 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

23,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.