طرح سوال از دکتر مهدی غنچه متخصص فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی