طرح سوال از دکتر گلشید قربانیان متخصص دکترا حرفه ای داروسازی
EaJJ7mStbgPRIOWhFE4O1580073766.png
من دکتر گلشید قربانیان دکترا حرفه ای داروسازی به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.