طرح سوال از دکتر حمید حیات غیب متخصص متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
C-6BZvebL-BV960sAqIg1591621801.jpg
من دکتر حمید حیات غیب متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) نهایتاً طی 5 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

20,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.