طرح سوال از دکتر محمد رضا اسلامی امیرآبادی متخصص فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
avatar-1586326568103364.jpg
من دکتر محمد رضا اسلامی امیرآبادی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان نهایتاً طی 1 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

28,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.