مشاوره متنی آنلاین با پزشک

طرح سوال از دکتر نوا سلیمانی متخصص پزشک عمومی
دکتر نوا سلیمانی* تصاویر شما هرگز به عموم کاربران نمایش داده نمی شود.
اعمال
ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از مشاوره