طرح سوال از دکتر فروغ صالحین متخصص متخصص زنان، زایمان و نازایی
avatar-1602411045139693.jpeg
من دکتر فروغ صالحین متخصص زنان، زایمان و نازایی نهایتاً طی 1 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال
مشاور انتخابی شما با وجود رضایت بالای بیمارانشان، مشاوره ها را زودتر از میانگین سایر مشاوران خاتمه می دهند.

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.