طرح سوال از دکتر پیمان سنجری متخصص فوق تخصص گوارش و کبد
gbh02Qdko4Vmj7pI3IXz1578402310.jpeg
من دکتر پیمان سنجری فوق تخصص گوارش و کبد به سوالات شما پاسخ میدهم. پاسخدهی من ممکن است با کمی تاخیر همراه باشد.

   
اعمال
مشاور انتخابی شما مشاوره ها را زودتر از میانگین سایر مشاوران خاتمه می دهند.

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

33,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.