طرح سوال از دکتر پردیس ساسانی متخصص متخصص پوست، مو و زیبایی
avatar-155490511448161.jpg
من دکتر پردیس ساسانی متخصص پوست، مو و زیبایی نهایتاً طی 3 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.