طرح سوال از دکتر سمیه عراقی متخصص متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گردن
avatar-155724675853143.png
من دکتر سمیه عراقی متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ جراحی سر و گردن نهایتاً طی 3 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

40,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.