طرح سوال از دکتر شبنم یعقوبی متخصص متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ سرطان شناسی (انکولوژی) زنان