مشاور محمد سلطانی

مشاور محمد سلطانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در اصفهان
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

مرکز خدمات مشاوره

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، بین نیکبخت و شیخ مفید، ساختمان صرو، طبقه اول

****36637 031 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه تا دوشنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 21:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • آموزش جنسی
 • درمان اختلال سلوک
 • درمان خود ارضایی
 • درمان پرخاشگری
 • درمان ناخن جویدن
 • درمان اختلال کمبود توجه
 • درمان اختلالات جنسی
 • درمان اختلال درد
 • درمان اختلال جسمانی سازی
 • درمان اختلال تبدیلی
 • درمان خود بیمار انگاری
 • درمان خود زشت انگاری