مشاوره کرونا - (رایگان با کد تخفیف corona)
همراهان عزیز شما میتوانید در رابطه با ویروس کرونا با استفاده از این کد تخفیف ۱۰۰ درصدی (corona) با متخصصان زوپ مشاوره رایگان داشته باشید

متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص روانپزشکی
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ اتولوژی و نو...
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 19 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکترا حرفه ای داروسازی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 18 فروردین
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 57 دقیقه
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 58 دقیقه
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 38,400 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص داخلی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های کودکان
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 10 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص روماتولوژی
مشاوره متنی 25,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکترای مشاوره
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 44 دقیقه
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ ا...
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 25 فروردین
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
پزشک عمومی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد 18 فروردین
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 54 دقیقه
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز