فوق تخصص جراحی زیبایی

متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 40,000 تومان اولین وقت آزاد 11 اسفند
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 9 ساعت
نوبت حضوری 41,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
نوبت حضوری 60,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص گوش، حلق و بینی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی