متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
مشاوره ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 18 خرداد
متخصص گوش، حلق و بینی
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 17 خرداد
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی