لیست بهترین دندانپزشکان

دندانپزشک
متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
متخصص بیماری‎های لثه (پریودانتیکس)
متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
مشاوره متنی 5,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
مشاوره ویدئویی 15,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 16 دقیقه
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)
متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
متخصص بیماری‎های لثه (پریودانتیکس)
متخصص پروتزهای دندانی
متخصص دندانپزشکی کودکان
متخصص جراحی دهان و فک و صورت