دندانپزشکی
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 روز
نوبت حضوری 38,400 تومان اولین وقت آزاد 4 اردیبهشت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 4 اردیبهشت
متخصص جراحی دهان و فک و صورت
متخصص جراحی دهان و فک و صورت
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)
متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
متخصص ارتودنسی (ارتودانتیکس)