دندانپزشکی
متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 18 ساعت
نوبت حضوری 38,400 تومان اولین وقت آزاد 8 مرداد
متخصص بیماری‎های لثه (پریودانتیکس)