مشاوره آنلاین جراح مغز و اعصاب (نوروسرجری)

هنوز پزشکی با تخصص جراح مغز و اعصاب (نوروسرجری) در شهر کرج عضو زوپ نیست ولی به زودی عضو زوپ خواهند شد. موقتاً از ویزیت آنلاین و حضوری سایر پزشکان زوپ استفاده کنید.