مشاوره آنلاین مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی)

هنوز پزشکی با تخصص مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی) در شهر کرج عضو زوپ نیست ولی به زودی عضو زوپ خواهند شد. موقتاً از ویزیت آنلاین و حضوری سایر پزشکان زوپ استفاده کنید.