دکتر سید حسین ابطحی
دکتر سید حسین ابطحی
اصفهان
شماره نظام : ۱۵۳۸۵۲
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 4 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۴
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۸
دارای بورد تخصصی