دکتر سودابه آقاجانپور
مازندران ، بابل
شماره نظام : ۱۲۴۲۹۰
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 45 دقیقه
مشاوره ویدئویی 36,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۸
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
۱۳۹۲
دارای بورد تخصصی