دکتر سودابه آقاجانپور
مازندران ، بابل
شماره نظام : ۱۲۴۲۹۰
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 دقیقه
مشاوره ویدئویی 36,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، بابل، بابل. چهارراه امیرکبیر. توحید ۳۸/۱. طبقه فوقانی، درمانگاه احیا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44421125 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00