دکتر احد فاضلی
دکتر احد فاضلی
کهکیلویه و بویراحمد ، گچساران
شماره نظام : ۱۳۴۳۱۰
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 دقیقه
مشاوره ویدئویی 20,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر احد فاضلی
افکار خشونتبار
دکتر احد فاضلی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی