نوبت دهی اینترنتی
P
البرز، کرج، 45 متری گلشهر، روبروی خیابان درختی، خیابان شهید کتوئی زاده، دانشکده دندانپزشکی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33500080 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00