دکتر نازیلا اکبریان راد
دکتر نازیلا اکبریان راد
متخصص درمان ریشه (اندودانتیکس)
البرز ، کرج
شماره نظام : 151837
خدمات قابل ارائه توسط دکتر نازیلا اکبریان راد
عصب کشی دندان
درمان دندان اضافه
درمان آبسه لثه
درمان مجدد ریشه دندان
درمان آبسه دندان