دکتر محسن عالمی
دکتر محسن عالمی
همدان
شماره نظام : 88775
مشاوره متنی 12,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۸۶
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ جراحی سرطان
۱۳۹۶